Värdegrundsfunderingar pågår

Det är många frågeställningar kring reell värdegrund som cirkulerar i mitt huvud. För att bena ut detta ägnar jag mig åt djupläsning för att bli lite klokare.

Att läsa “Nu ler Vygotskij”, Körling 2012 har varit en fröjd. Här finns goda exempel på hur den värdegrund som är formulerad i våra styrdokument kan genomföras tillsammans med eleverna. Det finns också en tydlighet i professionens ansvar att skapa de förutsättningar som behövs för att skoldagen skall leva upp till lärande och utveckling för alla elever.

Skolverket_stödmtrl värdegrund fsk, sk 2013I helgen dyker jag ner i Skolverkets stödmaterial “Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder“.

 

 

 

This entry was posted in Lärande, Läsande, Lgr11, Värdegrund. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *