Har lyssnat på H Timperley

Om en dryg vecka är det dags för träffen i Örebro då vi ska bli lite klokare med Skolledare som lärande ledare – hur då? som rubrik för dagen. Som komplement till H Timpeleys bok Det professionella lärandets inneboende kraft har jag lyssnat till den föreläsning från i höstas som Skolforskning Stockholms stad har delat med sig av.

 

 

This entry was posted in Lärande, Lärande organisation and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *