En återblick – två gångna veckor

Det har varit ett par intensiva och fullbokade veckor. Det är ingen ovanlighet att det är högt tempo men ibland händer det lite mer än vad som egentligen ryms under arbetsveckan. Efter en välkommen ledig helg kan jag konstatera att det skett många positiva saker.

Vi är inne i en intensiv period med mycket fokus på reformarbetetet! Det pågår mycket på olika nivåer och det har inte varit helt enkelt att få grepp om alla de kommunövergripande grupper som träffas med jämna mellanrum. Härom måndagen träffades alla de lärare som har uppdrag som särskilt ämnesansvariga på kommunens grundskolor. För min del var detta första gången jag var med på den här gruppens möte. Det var många vad- och hur-frågor som lyftes, vi behöver bland annat arbeta med att hitta former för att underlätta och förenkla arbetetet. Det är lätt att uppleva att det är mycket som skall ske på en gång, lärare är ambitiösa och har har högt uppsatta mål för sitt arbete. Det är lätt att fastna i press och stress. I helgen har jag läst hur Ann-Marie Körling tänker om vår nya läroplan. Jag gillar tanken att “sätta tänderna i läroplanen”. Vi behöver också luta oss tillbaka ibland och vara nöjda i nuet, det görs så mycket bra – även om lärarna hela tiden arbetar för att bli bättre.

Onsdag för en dryg vecka sedan hade vi höstterminens tredje gemensamma Lgr11-konferens. En gång i månaden träffas lärarlagen från Björkö skola och Ekenässjöns skola för gemensamt arbete med implementeringen av vår nya läroplan. Under hösten läser vi A. Jönssons Lärande bedömning, vi har nu nått fram till kapitel 4. Det vi har läst inför träffarna ger en bra grund för diskussioner, i samtalsgrupperna stöts och blöts det. Lärarna tänker tillsammans, delger varandra hur de arbetar och beskriver när det fungerat bra men också när de inte blivit riktigt nöjda. Det ger mycket att gå mellan samtalsgrupperna och ta del av diskussionerna. De pedagogiska samtalen lyfter och ger viktig energi, vi var många som kände skolglädjen flöda även om det var se eftermiddag. Pedagogiska samtal är viktiga!

Torsdag vecka 46 var jag och två lärare i Växjö på Skolverkets konferens om betyg i åk 6 (länk).  Att få en heldag tillsammans med två lärare är riktigt bra! Även om det var ett digert program så fanns det tid att diskutera och reflektera kring var vi befinner oss i vårt arbete och hur vi kan tänka för att gå vidare. Lärarna konstaterade att det kändes bra – det vi arbetar med på lokal nivå är i rätt riktning även om det upplevs som en stor utmaning. Om ett år är det dags att sätta betyg i årskurs 6, för de flesta lärarna blir det för första gången.

Under höstterminen har det pågått ett arbete för att få en bättre lösning av skolsituationen för de nyanlända högstadieungdomar som gått på vår F-6 skola. Det såg länge ut som att det inte skulle vara möjligt att genomföra någon förändring före årskiftet men ibland går det fortare än väntat. I förra veckan började våra 7-9 elever på högstadieskolorna inne i stan. Det var glada och lite nervösa ungdomar som gav sig iväg till sina nya skolor. Stort tack till alla som på olika sätt bidragit till ett gemensamt arbete för elevernas bästa!

Förutom arbete med skolutveckling och elevfrågor ingår en hel del andra arbetsuppgifter i en rektorstjänst. Ekonomiansvar är en viktig del. I förra veckan fick jag en välbehövlig genomgång i det ekonomiprogram som används i kommunen. Jag blir mer och mer positiv till detta redskap, det verkar ge fler möjligheter än det system jag haft tillgång till tidigare. System som är till hjälp är bra!

 

This entry was posted in Lgr11, Rektor, Skolutveckling and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *