Fortsätter att återvända till mina favoriter

Repetitionsläser Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen, Christina Löfving (2012) och njuter av kunskapssyn, värdegrund och förhållningssätt med en självklar koppling till läroplanen (Lgr 11). Christina beskriver vikten av respekt för elevernas erfarenheter och hur bra det kan bli när detta tas tillvara. Resonemanget kring vilken typ av utbildning och förmågor dagens elever behöver för att möta framtida behov kopplas till forskning om lärande. Jag njuter, tänker och lär!

This entry was posted in Lärande, Läser, Lgr11. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *