Skolbiblioteket, vilken tillgång!

Igår ramlade jag in i en läsgrupp. Det var elever i klass 3 och 4 på Ekenässjöns skola som satt och diskuterade. Det läsprojekt som klasserna startat verkar uppskattat och vi är glada att vi har vår skolbibliotekarie som hjälpt till att ordna så att böckerna räcker till alla.

Det är en förmån att ha ett skolbibliotek som också är ett kommunbibliotek! Och det används flitigt av eleverna.

När skolbiblioteken har befunnit sig i den mediala hetluften har det varit behagligt att kunna konstatera att de två skolor jag ansvarar för har bra kvalitet på skolbiblioteken. Att vi dessutom har en riktigt bra bibliotekarie som bidrar till att öka läsglädjen hos våra elever är guld värt.

 

This entry was posted in Elever, Lärande, Läsande, Skolbibliotek and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *