Digitala skollyftet

Det är en tid sedan jag anmälde mig till Digitala Skollyftet , ett spännande initiativ för utveckling av våra skolor. Att det är en öppen och förutsättningslös kompetensutveckling bidrog till att jag faktiskt anmälde mig. Mitt huvudsakliga mål med fortbildningen är att ta del av lyftet för att lära mer, lära nytt och hålla mig uppdaterad om de möjligheter som erbjuds. Till viss del glider jag med för att njuta av all den kreativitet som finns i skolvärlden.

Ett annat mål är att dela med mig av det som sker för att inspirera de lärare och rektorskollegor jag arbetar tillsammans med.

 

 

This entry was posted in Lärande, Skolglädje, Skolutveckling and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *