Höststädning och nya tag

Sedan ett par år har twitter varit en del av mitt daglig liv. Det är ett behagligt sätt att hålla sig uppdaterad och ta del av skolutveckling i olika former och på olika nivåer. Torsdagarnas #skolchatt och de samtal som förs kring olika ämnen är en guldgruva och ett njutningsfullt sätt att kompetensutvecklas. Sedan en tid har #rektorschatt tillkommit med möjlighet att ta del av kollegors erfarenheter, frågeställningar och tankar. Man och barn vet att mellan 20-21 är det twitter som gäller om det inte är kvällsmöte på någon av skolorna.

Nu har det börjat klia i skrivarnerven, de 140 tecken som twitter erbjuder har trots allt sin begränsning. Dags att damma den slumrande bloggen!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Visst är jag en tyckande rektor!

Under veckan hände det igen – energin flödade på Twitter och Anne-Marie Körling tog initiativ till en bloggstafett för lärare. Resultat – LÄRARTYCKET

Frågan om sådana som jag, det vill säga rektorer, kunde få vara med dök upp som på beställning. Det blev ett njae till svar men frågan stannade inte vid detta. Resultat – REKTORTYCKET 

Jag tar nu över stafettpinnen som rektorstyckare nr 2 efter Peter Bragner som inlett som första bloggare.

Mitt tyckande var det som en gång gjorde att jag började blogga för snart tre år sedan. Skola i alla dess former är ett tacksamt ämne för diskussion och det tycks och tänks på olika nivåer. Medias uppdrag att kritiskt granska kan upplevas provokativt, det blir ofta fokus på det negativa. Och visst händer det att pressen söker fel och brister för att få till säljande rubriker. Skolan är någonting som vi alla har upplevt och har erfarenheter av. Positiva och negativa upplevelser som format oss och påverkat livsresan. Skolan berör!

Då, för tre år sedan upplevde jag att skoldebatten saknade röster från alla oss som dagligen finns i skolans värld. Jag tyckte (och tycker fortfarande) att vi inte skall gnälla över hur skolan beskrivs om vi inte bidrar med vår egen bild. Att börja blogga var mitt sätt att bidra. Idag är jag glad att jag hittade detta forum som bidragit till mitt lärande tack vare andra bloggares inlägg och länkar. Förhoppningsvis har även jag kunnat lämna något bidrag. Det har hänt mycket under min treåriga delaktighet på webben. Twitter är en för mig ny upptäckt som gjort att #skolchatt har blivit en prioritering som jag ogärna avstår från. Vilken skolkraft det finns i vårt avlånga land! Jag tycker inte längre att det är så tyst från skolans proffessioner, visst kan vi höras och synas mer men tillväxten är god.

Så nu sitter jag här och skriver på min något försummade blogg tack vare en extra energikick från mina Twittervänner.

Jag har ett fantastiskt yrke som innebär att ingen dag är den andra lik. Uppdraget och dess innehåll finns det mycket att säga om, här tycker jag att vi har mycket att göra för att det skall vara möjligt att på ett bättre sätt uppfylla de krav som styrdokumenten ställer. Som rektor skall jag vara pedagogisk ledare, personalchef, ekonom, utföra en mängd administrativa uppgifter, ja listan är lång. Och det finns ingen anledning att klaga men det finns många skäl att på ett klokt sätt arbeta för att utrymmet för det pedagogiska ledarskapet skall öka.

Som rektor är jag i första hand elevernas företrädare, eleverna skall få del av den bästa skolan. För mig ingår inte den bästa skolan i någon rankinglista, det är en skola som är meningsfull nu och i framtiden för de elever som finns på skolan. Eleverna skall känna att de lär för sin egen utveckling och de skall vara stolta över sin skola. När de går vidare och lämnar oss skall det finnas en känsla av “wow, jag fick gå på X-skolan”.

För att leva upp till att vara den bästa skolan behöver jag som rektor, lärare och annan personal vara samtalade och dela en värdegrund som genomsyrar vardagen. Tiden som avsätts för pedagogiska samtal är viktig. Vi behöver koppla samman planer och görande så att våra mål är synliga och konkreta. Att tillsammans utveckla vårt uppdrag och synliggöra utvecklingen stärker vår egen yrkestrygghet, något som bidrar till stolthet över det arbete. Är vi trygga och stolta återspeglas det hos eleverna.

Att vara samtalade innebär inte att alla gör lika. Vi har styrdokumenten att förhålla oss till men friheten i hur undervisningen skall utformas är stor. Att våga pröva olika arbetsformer, lyckas eller misslyckas är någonting vi behöver bli bättre på. Det är lätt att ramla in i “rätt och fel” tänkande, alla vill ju göra ett bra jobb. Här krävs det trygghet i styrdokumenten och mod att bryta med gammal skoltradition.

Allt som oftast faller jag tillbaka på Lgr11 och kapitel 1 och 2. När vi på vår skola tillsammans har förstått den delen av läroplanen på ett gemensamt sätt som är synligt i vardagen då har vi kommit en bra bit mot att bli den bästa skolan.

I mitt arbete som rektor har jag stor glädje av bloggar och Twitter som hjälper till med näring så att min vision och mitt huvudsakliga uppdrag inte skall slukas av olika arbetsuppgifter som ingår i rektors- och chefsrollen.

Jag instämmer med Peter Bragner  “Med alla människor som brinner för skola, lärande och växande finns det bara möjligheter. Om vi tror att det är i relation och kommunikation som kunskap växer och förändras kan ett sådant forum vara en viktig del i kompetensutvecklingen av skolan. Det är ju just utvecklingen och dialogerna som gör skolan till en lärande organisation” Rektortycket nr 1.

Nu är jag nyfiken på vem av mina kollegor som tar över stafettpinnen och ser fram emot kommande inlägg.

Posted in Lärande, Rektor, Skolglädje, Skolutveckling | Tagged , | 4 Comments

Försummad blogg

Det var länge sedan jag skrev här på bloggen, det känns inte bra. Jag tycker om skrivandet och användandet av orden men att skriva är någonting som, för mig, kräver tid och tanke. Det  finns mycket att beskriva från det dagliga arbetet tillsammans med härliga medarbetare på de skolor jag ansvarar för. Ambitiösa lärare som arbetar för elevernas utbildning och skoldagen som helhet. Personal i skolrestaurangen som gör sitt ytterst för att servera god och kvalitativ mat (och som de lyckas!).

Funderar lite över hur jag skall hitta former för inlägg som inte tar så mycket tid. Men – samtidigt tycker jag om tänkandet och reflektionstiden.

Jag grunnar vidare samtidigt som jag tränar min twitterförmåga och forumet för lite kortare inlägg.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Torsdagkvällar – SÅ givande!

Jag vet inte när detta skedde men jag vet att Anne-Marie Körling för ganska länge sedan frågade mig om jag fanns med på twitter. Om jag inte minns fel blev mitt svar – nej, men jag kanske skall undersöka vad jag tycker.

Sedan har tiden gått, en annan av mina “bloggvänner” – Morrica har publicerat länkar till sin twitterskola och nyfiken som jag är har jag vid några tillfällen tittat in. Så fick jag lite tid över under några jullediga dagar och tiden var mogen – jag fick lust att pröva på detta nya.

Och nu – mina torsdagar är inbokade, då är det #skolchatt som gäller! Ikväll har det varit en mycket givande diskussion om läxor.

Med risk för att bli tjatig, jag gillar att leva i nutiden! Tänk att kunna sitta hemma vid köksbordet i den lummiga smålandsskogen med tillgång till och utbyte tillsammans med så många kloka skolmänniskor. Tekniken kan vara underbar.

Tack till mina bloggvänner som hjälper till att vidga mina vyer!

Posted in Lärande, Lärare | 3 Comments

Kompetensutveckling av olika slag

Vi har ägnat oss åt kompetensutveckling idag!

Dagen inleddes för min del med ett utbildningspass i ett nytt system för uppföljning. När jag först fick höra talas om ytterligare ett system (under gårdagen) måste jag erkänna att jag blev lite matt. Vi har många olika datasystem! Somliga bättre än andra. Inte nog med att det är mångfald bland systemen, inloggningsuppgifterna är ett elände att hålla reda på. Att det dessutom skulle ta tid som var planerad för besök ute i ämnesgrupperna gjorde mig  inte helt nöjd.

Kanske är det så när det gäller vissa saker att låga förväntningar ger större utrymme för positiva överraskningar? Jag tror att det nya systemet kommer att bli till stor hjälp i mitt arbete!

Huvuddelen av dagen har jag sedan ägnat åt att lyssna och samtala i några av de kommunövergripande grupper med lärare från hela kommunen som har brottats med Lgr11. Vilka diskussioner! Mål, begrepp, bedömningar, formuleringar, tänker vi rätt? hur tänkte vi nu? ja vi är nog nöjda nu men kommer att ändra oss… Det tänks högt och prestigelöst, det lyfts på många stenar i arbetet med att förstå sig på Lgr11. Och de pedagogiska samtalen ger energi och nya frågor. Vilken lärarkraft!

Posted in Lärande, Lärare, Lgr11 | Leave a comment

Möten – utvecklande

Det har varit en intensiv period med möten och samtal efter sportlovet (v 7). Vi har haft skolråd på båda skolorna, något som jag tycker riktigt bra om. Utan föräldrar – inga elever och skolrådet är ett bra forum för samverkan som ger möjlighet att lyfta frågor som berör alla.

På en av skolorna har jag träffat elevrådet och i förra veckan gjorde jag en lärdom, det är inte så bra att  ha elevråd veckan direkt efter lovet. Eleverna hade precis börjat landa i skolan efter en veckas ledighet och det fanns inte så många frågor med från klasserna. Men – elevrådsmöten är riktigt givande och vi börjar hitta formerna för arbetet med att gemensamt jobba för att skolan skall bli ännu bättre.

Vi är också inne i en period där jag har samtal med alla medarbetare och det är riktigt spännande och lärorika möten. Det är guld att vara chef över engagerade människor som har många tankar om skolutveckling. Idag har alla pedagoger träffats för vårterminens första gemensamma Lgr11-konferens, dagens tema var språk-, läs- och skrivutveckling. Det finns utvecklingskraft!

I tisdags var det dags för en heldag tillsammans med ledningsgruppen. Vilket härligt gäng! Visst kan det kännas motigt när en heldag är uppbokad i kalendern men med de framåtsyftande pedagogiska samtalen som sker och det gemensamma förållningssätt att arbeta för att helheten skall bli så bra som möjligt – då är ledningsgruppen en viktig del i mitt arbete.

Sammanfattning:
Efter drygt ett halvår och med många återstående områden att få ökat grepp om så gläds jag och tar in den energi som finns i alla olika typer av möten.

Posted in Lärande, Skolglädje, Skolutveckling | Tagged , , , | Leave a comment

Snöig kreativitet

Så var den här – den här vinterns första snö och det ÄR roligt med snö. Visst har det varit en del samtal om snöbollskastning och dilemmat med de som tycker det är roligt och de som inte alls tycker att det är kul. Men det går att göra så mycket annat kul med snö!

Våra mellastadieelever lade ner ett hårt arbete idag och resultatet blev en vackert snödekorerad fasad. Idag borde jag haft kameran med mig till jobbet!

Posted in Elever, Kreativitet, Skolglädje | Leave a comment

De första legitimationerna har delats ut

Idag har 100 förskollärarlegitimationerna delats ut. Det verkar dröja innan de första lärarlegitimationerna kommer. Mer info på Skolverkets hemsida.

 

Posted in Lärare, lärarlegitimation | Leave a comment

En återblick – två gångna veckor

Det har varit ett par intensiva och fullbokade veckor. Det är ingen ovanlighet att det är högt tempo men ibland händer det lite mer än vad som egentligen ryms under arbetsveckan. Efter en välkommen ledig helg kan jag konstatera att det skett många positiva saker.

Vi är inne i en intensiv period med mycket fokus på reformarbetetet! Det pågår mycket på olika nivåer och det har inte varit helt enkelt att få grepp om alla de kommunövergripande grupper som träffas med jämna mellanrum. Härom måndagen träffades alla de lärare som har uppdrag som särskilt ämnesansvariga på kommunens grundskolor. För min del var detta första gången jag var med på den här gruppens möte. Det var många vad- och hur-frågor som lyftes, vi behöver bland annat arbeta med att hitta former för att underlätta och förenkla arbetetet. Det är lätt att uppleva att det är mycket som skall ske på en gång, lärare är ambitiösa och har har högt uppsatta mål för sitt arbete. Det är lätt att fastna i press och stress. I helgen har jag läst hur Ann-Marie Körling tänker om vår nya läroplan. Jag gillar tanken att “sätta tänderna i läroplanen”. Vi behöver också luta oss tillbaka ibland och vara nöjda i nuet, det görs så mycket bra – även om lärarna hela tiden arbetar för att bli bättre.

Onsdag för en dryg vecka sedan hade vi höstterminens tredje gemensamma Lgr11-konferens. En gång i månaden träffas lärarlagen från Björkö skola och Ekenässjöns skola för gemensamt arbete med implementeringen av vår nya läroplan. Under hösten läser vi A. Jönssons Lärande bedömning, vi har nu nått fram till kapitel 4. Det vi har läst inför träffarna ger en bra grund för diskussioner, i samtalsgrupperna stöts och blöts det. Lärarna tänker tillsammans, delger varandra hur de arbetar och beskriver när det fungerat bra men också när de inte blivit riktigt nöjda. Det ger mycket att gå mellan samtalsgrupperna och ta del av diskussionerna. De pedagogiska samtalen lyfter och ger viktig energi, vi var många som kände skolglädjen flöda även om det var se eftermiddag. Pedagogiska samtal är viktiga!

Torsdag vecka 46 var jag och två lärare i Växjö på Skolverkets konferens om betyg i åk 6 (länk).  Att få en heldag tillsammans med två lärare är riktigt bra! Även om det var ett digert program så fanns det tid att diskutera och reflektera kring var vi befinner oss i vårt arbete och hur vi kan tänka för att gå vidare. Lärarna konstaterade att det kändes bra – det vi arbetar med på lokal nivå är i rätt riktning även om det upplevs som en stor utmaning. Om ett år är det dags att sätta betyg i årskurs 6, för de flesta lärarna blir det för första gången.

Under höstterminen har det pågått ett arbete för att få en bättre lösning av skolsituationen för de nyanlända högstadieungdomar som gått på vår F-6 skola. Det såg länge ut som att det inte skulle vara möjligt att genomföra någon förändring före årskiftet men ibland går det fortare än väntat. I förra veckan började våra 7-9 elever på högstadieskolorna inne i stan. Det var glada och lite nervösa ungdomar som gav sig iväg till sina nya skolor. Stort tack till alla som på olika sätt bidragit till ett gemensamt arbete för elevernas bästa!

Förutom arbete med skolutveckling och elevfrågor ingår en hel del andra arbetsuppgifter i en rektorstjänst. Ekonomiansvar är en viktig del. I förra veckan fick jag en välbehövlig genomgång i det ekonomiprogram som används i kommunen. Jag blir mer och mer positiv till detta redskap, det verkar ge fler möjligheter än det system jag haft tillgång till tidigare. System som är till hjälp är bra!

 

Posted in Lgr11, Rektor, Skolutveckling | Tagged , , | Leave a comment

Fantastisk skolrestaurang!

När jag var på väg mot skolrestaurangen idag möttes jag av elever som talade om att “IDAG VAR DET SUPERGOD MAT!

Det här var inte första gången detta hände. Våra skolrestauranger är uppskattade. Vi har riktiga guldkockar!

I början av terminen delades det ut matkuponger till elevernas föräldrar. Jag rekomenderar ett besök.

Posted in Skolmat | Tagged , | Leave a comment